Lượt xem:

...
Chương trình Giao lưu: “Thông tin đối ngoại với giáo viên người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Huyện Bình Sơn”

Chương trình Giao lưu: “Thông tin đối ngoại với giáo viên người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Huyện Bình Sơn”

Lượt xem:

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦY Ý NGHĨA CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BÌNH SƠN:          Chương trình Giao lưu: “Thông tin đối ngoại với giáo viên người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Huyện Bình Sơn”          Vừa qua, ngày 21/11/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện Bình Sơn đã tổ chức Chương trình Giao lưu  Thông tin đối... ...