THƯ CẢM ƠN

THƯ CẢM ƠN

Lượt xem:

Barack Obama từng nói: “Vào khoảnh khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn”. Bởi lẽ rất đơn giản, cả một thế giới sách trong thư viện khổng lồ mở ra. Ở đó, mỗi người sẽ tìm... ...