ĐẠI HỘI CHI BỘ II TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN NHIỆM KỲ 2022-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Trường THPT Bình Sơn về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025,

        Chiều ngày 24/6/2022, Chi bộ II Trường THPT Bình Sơn long trọng tổ chức Đại hội mẫu Chi bộ lần thứ III, nhiệm kì 2022-2025.

       Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thạch Sinh – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Hồ Phúc – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Quảng Trọng Bạch – Bí thư Chi bộ III, Phó Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể đảng viên của Chi bộ II.

       Chi bộ II Trường THPT Bình Sơn được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-ĐU ngày 05/4/2016 của Đảng ủy Trường THPT Bình Sơn. Hiện nay Chi bộ có 14 đảng viên, trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 Ủy viên. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 01 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 12 đồng chí có trình độ đại học và 01 đồng chí có trình độ cao đẳng. Về lý luận chính trị: 01 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị, 01 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị và 12 đồng chí có trình độ sơ cấp chính trị.

Đồng chí Đặng Văn Thuỷ - Bí thư Chi bộ khai mạc Đại hội

              Đồng chí Đặng Văn Thuỷ – Bí thư Chi bộ – khai mạc Đại hội

        Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ II Trường THPT Bình Sơn đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tổ chức Đảng cấp trên. Chi bộ đã có sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã chỉ ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế. Đại hội nêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ II Trường THPT Bình Sơn tiếp tục phát huy những ưu điểm, đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Chi bộ đã đề ra.

Đồng chí Bùi Vũ Tuyết - Phó Bí thư Chi bộ - đọc bản dự thảo Báo cáo Chính trị

                 Đồng chí Bùi Vũ Tuyết – Phó Bí thư Chi bộ – đọc bản dự thảo Báo cáo Chính trị

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thạch Sinh – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường – biểu dương Chi bộ trong nhiệm kỳ qua đã khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả ghi nhận trong các lĩnh vực công tác của Chi bộ. Đồng thời, đồng chí đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và định hướng những nhiệm vụ mà Chi bộ cần tập trung để lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Phạm Thạch Sinh - Bí thư Đảng bộ - phát biểu chỉ đạo Đại hội

                     Đồng chí Phạm Thạch Sinh – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường – phát biểu chỉ đạo Đại hội

        Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Đặng Văn Thủy – giáo viên, tổ trưởng Tổ Tin học – được bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ II, Đồng chí Bùi Vũ Tuyết – giáo viên, tổ trưởng Tổ Tiếng Anh – được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Chi bộ II, Đồng chí Nguyễn Duy Khảnh – giáo viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Bình Sơn – được bầu giữ chức Chi ủy viên.

Cấp uỷ Chi bộ II khoá III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

            Cấp uỷ Chi bộ II khoá III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

        Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với tỉ lệ biểu quyết 100% đại biểu là đảng viên Chi bộ tham gia Đại hội.

        Bế mạc Đại hội. Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.