Trường THPT Bình Sơn

  • Điện thoại: 02556511872
  • Email: c3binhson@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: TDP 6, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi