Phạm Thạch Sinh
 • Phạm Thạch Sinh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
 • 0913488843
 • phamthachsinh@gmail.com
 • Ngày sinh: 12/02/1967 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT Mã ngạch: V.07.05.14 Phụ trách: Phụ trách chung
Hồ Phúc
 • Hồ Phúc
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
 • 0907411149
 • thophuc81@gmail.com
 • Ngày sinh: 15/11/1981 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tin học Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị Mã ngạch: V.07.05.14 Phụ trách: Chuyên môn - CNTT
Quảng Trọng Bạch
 • Quảng Trọng Bạch
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0973494710
 • quangtrongbachtkp@gmail.com
 • Ngày sinh: 04/03/1972 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị Mã ngạch: V.07.05.15 Phụ trách: TĐKT