Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
36/KH-BS 07/12/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức truyền thông, định hướng nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số cho học sinh THPT Năm học 2023-2024.
43/KHCL-BS 31/12/2022 Kế hoạch, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030